Hem Fråga Experten Fråga Experten: Nya väggar utanför befintlig platta?

Fråga Experten: Nya väggar utanför befintlig platta?

Fråga Experten

Jag har rivit väggarna i ett gammalt stall som har en nygjuten platta invändigt. Ska jag dubba mot plattan eller ska jag ha fog och i så fall vilket material? Plattkanten är väldigt ojämn. Ska jag ställa nya väggar utanför den befintliga plattan på en ny kantbalk?
/Henrik

Jag är lite osäker på hur din konstruktion ser ut, men tolkar det som att du vill göra en pågjutning på befintlig platta och du funderar på att sätta dubbar eller ha rörelsefogar (dilatationsfog).

Golv i stallar utsätts för både mekaniska och kemiska påfrestningar, varför man brukar välja en betong med någorlunda hög kvalitet, förslagsvis minst hållfasthetsklass C30/37. Vid djurhållning är miljön många gånger relativt extrem, då organiska syror kan vara aggressiva för betong (och armering), men även ämnen såsom ammoniak, feces (gödsel/dynga), urin m.m. kan ha en viss nedbrytande effekt.

I Sverige finns idag inga direkta riktlinjer eller krav, vilket man däremot kan hitta i vissa andra länder. Exempelvis i Norge har man ett tillägg till betongstandarden EN 206 med en egen klass (XA4) för betong exponerad för avföring från husdjur. Detta innebär ett maximalt vatten-cement-tal (vct) på 0,45 och minst 4,0% kisel (silika) av cementvikten. För att skydda armeringen bör du nog ha ett täckskikt på minst 25-30 mm. Givetvis är härdningen (skydd av betongen efter gjutning) viktig för ett bra slutresultat.

Om jag utgår från att du har bra bärighet i underliggande betongen så behöver pågjutningen bara sprickarmeras. Hur mycket armering beror på vilken sprickbredd du accepterar, tjocklek, fogavstånd, vct (hållfasthet). Men tänker att vanligt armeringsnät typ 8×150 eller likande borde funka fint, antingen ett mitt i tvärsnittet eller dubbelarmerat om du har höga krav på sprickbredd. Man kan också tänka sig fiberarmering som ersättning eller komplement. Vill du inte armera så mycket, och/eller det är en stor yta som skall gjutas, kan du gjuta eller såga rörelsefogar.

Gjut gärna med en tjocklek på över 70 mm för att inte riskera släpp och ”boom”. Om det är djurhållning så bör du nog välja en betong med vct ca 0,45, och har du möjlighet att använda slaggbetong är den mer beständig i denna miljö. För att säkerställa vidhäftningen se till att underliggande betong är ordentligt uppfuktad (ej blöt) vid gjutningen. Direkt efter gjutning skydda betongen från att torka ut, täck med plast och håll fuktig gärna ett par veckor eller mer. Känner du dig osäker kan en konstruktör hjälpa dig att räkna på armeringsmängd, sprickbredder och fogavstånd.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group