Hem Hållbarhet Riksbyggen välkomnar regeringskrav

Riksbyggen välkomnar regeringskrav

Brf Viva
Brf Viva i Göteborg, ett bra exempel enligt Riksbyggen.
Karolina Brick
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Från 1 januari 2022 avser regeringen att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. En knuff i rätt riktning för branschen, enligt Riksbyggens miljöchef Karolina Brick.

– Det som för fem år sedan var ”bästa tillgängliga teknik” är idag i många avseenden standard. Ska vi klara Sveriges miljömål måste vi anta nya utmaningar och ny teknik och det vill Riksbyggen vara med och bidra till.

Sedan 2012 ar Riksbyggen arbetat med att certifiera alla flerbostadshus i nyproduktion enlig miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och redan nu ansluter sig företaget till de skärpta krav som gäller för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0.

– Att Miljöbyggnad nu inkluderar krav vad gäller LCA-baserade klimatberäkningar för stomme och grundkonstruktion tycker vi på Riksbyggen är mycket bra. Det kommer att driva på utvecklingen av Miljövarudeklarationer från materialtillverkarna samt bidra till att vi som beställare enklare kan göra aktiva val gällande produkters klimatpåverkan, säger Karolina Brick.

Miljöbyggnad 3.0 höjer kraven på Livcykelanalys-baserade (LCA) beräkningar för klimatpåverkan från byggnadsmaterial (stomme och grundkonstruktion). En byggnad behåller sitt certifikat så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens miljöstatus till Sweden Green Building Council var femte år efter godkänd verifiering.

Idag står främst materialen i produktionsfasen för cirka 50 procent av klimatpåverkan från en byggnad sett ur livscykelperspektiv och kravställan från beställaren i upphandlingsskedet kan leda till en utveckling av produkter med lägre klimatpåverkan.

– Ett lysande exempel på det är när Riksbyggen i Brf Viva i Göteborg ställde krav utifrån livscykelanalysen på betongen. Det resulterade i en helt ny typ av klimatsmart betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan.