Hem Arkitektur Arkitekter samlas för klimatomställningen

Arkitekter samlas för klimatomställningen

architects

Flera svenska arkitektkontor gör nu gemensam sak för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Initiativet Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency är ett initiativ för att lyfta in teknik och forskning kring klimatomställningen och omsätta den i byggd miljö. 

– Det är bra och nödvändigt att företagens intresse att agera klimatsmart är så stort. Nu har de förbundit sig att efterleva initiativet, men bollen ligger också hos byggherrarna att ge arkitekterna mandat att vara de bästa rådgivarna. För det här kan vi bara åstadkomma tillsammans, säger Tatjana Joksimović, ordförande i Sveriges Arkitekter.

På bara två dagar har över 150 företag undertecknat initiativet och därmed förbundit sig att jobba med livscykelkostnadsanalyser, öka medvetenheten om akuta åtgärder hos kunderna, minska byggavfallet och att förlänga existerande byggnaders livslängd m.m.

I Storbritannien, där initiativet startade i somras, har drygt 600 arkitektföretag skrivit under hittills. Sveriges Arkitekter står som värd för Architects Declare i Sverige som inleddes under klimatveckan, måndagen den 23 september, med en webbplats.