Hem Hållbarhet “Glömd” klimatbelastning i byggnader

“Glömd” klimatbelastning i byggnader

torg

En ny rapport från World Green Building Council visar 28 procent av byggsektorns årliga koldioxidutsläpp är kopplat till material och energiförbrukningen som används vid byggnationen.

– Nästan en tredjedel av koldioxidutsläppen från byggnader kommer från det som kallas inbäddad koldioxid kopplat till material och byggprocessen. Om vi ska uppfylla de ambitiösa målen från Parisavtalet måste vi ta itu med alla koldioxidutsläpp, säger Sören Holm Johansen, hållbarhetsansvarig på Ramboll som står bakom rapporten.

Rapporten med titeln Bringing embodied carbon upfont ingår i World Green Building Week och representerar en ny vision för att uppnå 40 procent mindre koldioxidutsläpp år 2030 och 100 procent klimatneutrala byggnader med nettonollutsläpp till 2050.

– Byggnadsdesigners måste hjälpa byggnadsägarna att minimera koldioxidavtrycket under byggnadernas hela livscykel. Med livscykelanalys (LCA) och verktyg som BIM kan man kvantifiera utsläpp under byggnadens hela livscykel, det ger ett bra underlag för att fatta hållbara beslut i de tidiga konstruktionsfaserna, säger Sören Holm Johansen.

Bland verktygen som framhävs i rapporten är förbättrade processer för att beräkna, spåra och rapportera inbäddad koldioxid. Rapporten presenterar en väg för en byggnads hela värdekedja från utvecklare, investerare och tillverkare till myndigheter, frivilligorganisationer och forskare för att påskynda utfasning av fossila bränslen, ta itu med marknadshinder och utveckla nya lösningar med låga koldioxidutsläpp.

Läs hela rapporten här  >>