Hem Fråga Experten Fråga Experten: Söndervittrade betongpannor?

Fråga Experten: Söndervittrade betongpannor?

Fråga Experten

Mina föräldrar lät en lokal byggfirma byta deras tak på villan och garaget sommaren 2016. Pannorna (Jönåker röd Protector) levererades av Derome och kom från Monier. Nu, drygt tre år senare har de upptäckt att flera av pannorna har vittrat sönder. I vissa fall är det hål rakt igenom pannan. Efter kontakt med Derome och Monier kommer de, nu synligt skadade, pannorna (ca 35 st) att bytas ut. Men min fråga är vad kan ha hänt? Hur kan tre år gamla betongpannor vittra sönder och få hål? Samt hur ska mina föräldrar tänka kring resten av taket? Hur stor är risken att övriga 2529 pannor kommer att vittra sönder?
/Kajsa

Betongpannorna brukar ha något kortare livslängd än tegelpannor, då de tenderar att ”vittra” med åren. Och de kan då få en ”tråkig” yta och man kan se sand hängrännorna. Men det brukar då gå bra att göra rent och ytbehandla betongpannorna med bra resultat.

Att dina betongpannor som bara är tre år gamla och vittrat sönder och fått hål tyder att det är ett produktionsfel. Förhoppningsvis är det då bara ett mindre antal av pannor som är defekta. Jag skulle tro att det är frysning som orsakat skadorna, något som betongen i pannorna normalt skall klara av utan problem. Och eventuella frysskador dyker som regel första första året/vintern, så de övriga pannorna som inte skadats kommer troligen att klara sig.

Man kan då fundera på varför betongen i så fall har frusit sönder. När de tillverkas har man en mycket torr betongblandning med lite vatten, som pressas i form under tryck och på så sett kan avformas direkt. Om vissa pannor fått en defekt skulle det antingen kunna härstamma från själva betongblandningen (för lite cement inhomogenitet m.m.) eller något i själva tillverkningsprocessen.

Betongpannor har normalt en livslängd på minst 40 år, förmodligen upp mot 100 år. Har du kontaktat tillverkaren/återförsäljaren av pannorna, och i så fall vad säger de? Det går att frystesta betong, något du kanske kan låta ett betonglabb göra åt dig om du behöver påvisa problem med frostresistensen hos de skadade pannorna.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group