Hem Hållbarhet Per Bolund besöker Brf Viva

Per Bolund besöker Brf Viva

Brf Viva
Brf Viva i Göteborg.
Per Bolund
Per Bolund.

Under fredagen den 27 september besöker Per Bolund Riksbyggens Brf Viva i Göteborg. Bostadsministern kommer att titta närmare de många hållbarhetslösningarna som den klimatsmarta betongen.

– Det som verkligen skiljer Brf Viva från många andra framtidsprojekt är att all den forskning som lagts ner omsatts till verklig handling, säger Michael Ekberg, regionchef för Riksbyggen i Göteborg.

Brf Viva är byggt för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Riksbyggens mål har varit att tillsammans med samarbetspartners skapa en boendemiljö ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv baserad på forskning.

Ett exempel på flera innovationer är den klitsmarta betongen som har 30 % mindre utsläpp av CO2 än den som används traditionellt. Namnet Viva betyder att leva och syftar till det hållbara livet som utvecklas i och runt bostadskvarteret. Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.