Hem Hållbarhet Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen

Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen

täkt
Foto: Cementa.

Idag startar huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen avseende förnyat täkttillstånd för de kalkstenstäkter som försörjer Cementas Slitefabrik med råvara. Täkttillståndet är en förutsättning för fortsatt tillgång på råmaterial, och är därmed också avgörande för försörjningen av inhemskt producerat cement till det framtida samhällsbyggandet i Sverige.

I gotländska Slite finns en betydande kalkstensfyndighet som har en viktig roll för en tryggad framtida cementförsörjning i Sverige. Kalksten är huvudråvaran i cement som är nyckelkomponenten i betong. Betongen ger oss grunden i samhällsbärande funktioner som bostadsbyggande, infrastruktur, vattenförsörjning, avloppshantering och energiförsörjning.

Domstolsförhandlingen kommer att behandla Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd fram till 2041, efter att nuvarande tillstånd löper ut i november 2021. Ansökan grundar sig på omfattande utredningar kring effekter gällande bland annat grund- och ytvatten samt arter och naturtyper. I en framtida verksamhet åtar sig Cementa samtidigt att förstärka den lokala dricksvattensituationen genom att bistå med lagringskapacitet och ett tillhörande vattenreningsverk. Det innebär ett väsentligt tillskott av vatten på 300 000 kubikmeter årligen.

Cementa har fört fram flera skäl till att verksamheten i Slite bör få fortsatt täkttillstånd. Det handlar om både ekonomiska och miljömässiga perspektiv, men också att man bör beakta den nationella försörjningstryggheten av vårt vanligaste byggmaterial, betong.

Efter att samtliga sidor framfört sina argument i domstolen kommer en dom att meddelas, troligtvis innan årsskiftet. Därefter kan en eventuell överklagan göras.