Hem Okategoriserade Krafttag mot byggsektorns brister och brott

Krafttag mot byggsektorns brister och brott

arbetsplats

I förra veckan kontrollerades drygt 70 byggarbetsplatser över hela Sverige. Nu tvingas över 40 företag att åtgärda arbetsmiljöbrister.

– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef på Arbetsmiljöverket.

Åtta myndigheter kontrollerade tillsammans drygt 100 företag och fann bland annat ett 30-tal personer som arbetade illegalt, ställningar som inte uppfyller säkerhetsföreskrifter och brister i personalliggare.

– Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson.

De åtta myndigheter som ingår i regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

– Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.

Resultaten från kontrollerna kan leda till vidare utredningar hos de andra myndigheterna som deltar i kontrollsamarbetet.

– Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Myndighetskontrollerna pågår över nästa år för att sedan fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.