Hem Okategoriserade Fortsatt nedåttrend för betongproduktionen

Fortsatt nedåttrend för betongproduktionen

betongindikatorn

Liksom för årets första tertial ses en nedåtgående trend för den totala betongproduktionen i Sverige för årets andra tertial. Totalt producerades cirka 2 041 000 kubikmeter betong andra tertialet vilket är fem procent lägre än motsvarande period 2018.

Malin
Malin Löfsjögård.

– De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, framför allt  till bostäder, som har gett väldigt höga nivåer på betongproduktionen både 2017 och 2018. Även om det nu ses en nedåtgående trend är betongproduktionen ändå på en fortsatt på hög nivå. Hur nedgången inom bostadsbyggandet kommer att påverka betongproduktionen under resten av året blir intressant att följa, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Den avtagande trenden är inte oväntad med tanke på den inbromsning som skett för bostadsbyggandet. Betongproduktionen under årets andra tertial 2019 var totalt sett fyra procent lägre inom kategori Hus jämfört med samma period 2018. Inom kategori Infrastruktur minskade också betongproduktionen under det andra tertialet med sex procent jämfört med 2018.

– Årets första tertial såg vi en ökning inom kategori Infrastruktur men för andra tertialet ses en lägre produktion. Produktionen av betong för kategori infrastruktur kan variera en del beroende på när projekten är betongintensiva, inte minst för de stora infrastrukturprojekten. Det pågår en utbyggnad och upprustning av infrastrukturen i Sverige som förhoppningsvis ska ge en positiv effekt på betongproduktionen framöver, säger Malin Löfsjögård.