Hem Hållbarhet EU-bidrag till cirkulär ekonomi-projekt

EU-bidrag till cirkulär ekonomi-projekt

wool2loop

Saint-Gobain deltar i WOOL2LOOP-projektet som nu har fått finansieringsbidrag från EU. Forskare har hittat ett sätt att återvinna mineralullsavfall från rivning till en ny byggprodukt. 

– Saint-Gobain är en av världens största producenter av mineralull. Vi vill vara en föregångare när det gäller att lösa globala miljöproblem och experter på koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi, säger Anne Kaiser, hållbarhetschef på Saint-Gobain Finland.

WOOL2LOOP är det första projektet det första i världen för att kommersialisera mineralullsgeopolymer. I projektet, som involverar 15 partners från nio olika europeiska länder, är Saint-Gobain projektkoordinator och Uleåborgs universitet den vetenskapliga samordnaren.

– Genom att förvandla kasserad mineralull till ett råmaterial för nya produkter blir vi en del av nya industriella ekosystem och främjar miljöinnovation i den cirkulära ekonomin, samtidigt som mängden deponerat bygg- och rivningsavfall minskar, säger Anne Kaiser.

Budgeten för projektet uppgår till 6,7 miljoner euro, varav EU-finansieringen utgör 5,3 miljoner euro. Det treåriga projektet inleddes i början av sommaren och målet är att omvandla mineralull från bygg- och rivningsavfall till nya material. Mineralullsgeopolymer har visat sig ha egenskaper för att kunna ersätta cement som råmaterial i nya framtida byggprodukter.

Projektet fokuserar även på rivningsarbete, sortering, analys och bearbetning av mineralullsavfall. Årligen genereras 2,5 miljoner ton mineralullsavfall från med byggnationer och rivning i Europa. Nästan allt mineralullsavfall hamnar på deponi vilket kostar byggsektorn cirka 250 miljoner euro om året.

WOOL2LOOP syftar också  till att spara icke förnybara resurser som används vid produktion av cement- och stenbaserade byggprodukter. Projektet utforskar användningen av mineralullsbaserade geopolymerer som råvara i exempelvis fasadpaneler och markplattor.

Mineralullsgeopolymer har visat sig vara ett utmärkt råmaterial som ersätter cement i industriell skala, och är en potentiell lösning för att minska koldioxidutsläppen från byggbranschen. Produktion av geopolymerbetong genererar ca 80 procent mindre koldioxidutsläpp än framställning av konventionell betong. Geopolymerproduktionen kräver en liten mängd energi och slutprodukten är mer än dubbelt så hård som konventionell höghållfast betong.