Hem Okategoriserade Granit och betong i nytt resecentrum

Granit och betong i nytt resecentrum

resecentrum

Sweco har börjat bygga Bollnäs nya resecentrum med ambitionen att göra det bästa resecentrumet i Sverige. Valet av material föll bland annat på granit, betong och tegel.

– Att bygga om ett resecentrum och skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande i och till staden och samtidigt utforma det till en trygg, säker och tillgänglig plats med hög bekvämlighet för resenären var en stor utmaning. Den här komplexiteten tillsammans med hållbarhetsperspektivet gjorde att vi behövde arbeta tillsammans med ett företag som har alla kompetenser, säger Patrik Uhras, projektledare för resecentrumet vid Bollnäs kommun.

Andra viktiga miljömässiga aspekter som fått ett tydligt avtryck i gestaltningen är gröna tak och växtbäddar som tar emot dagvattnet.

– Miljötänket genomsyrar hela uppdraget. Byggnadens form har fötts ur kravet på hållbarhet vilket bland annat innebär att den kommer ha solceller, säger Elisabet Bergman, ansvarig arkitekt på Sweco.