Hem Fråga Experten Fråga Experten: Högtryckstvätt på betongyta?

Fråga Experten: Högtryckstvätt på betongyta?

Fråga Experten

Tål en vattenreservoar i betong en högtryckstvätt? Reservoaren är 25 år och skall rengöras invändigt och enligt ägaren så “grusar” sig betongen när man tar på betongen under vattenytan, men ovan vattenytan är det inga problem. Vi tror då att betongen kan ta skada av högtryckstvätt då den verkar porös och eftersom den alltid står under vatten.

Ska man överhuvudtaget använda högtryckstvätt för liknande betongkonstruktioner? Jag har pratat med några olika företagare som arbetar med betong hört att det kan göra mer skada än nytta då betongen ofta har en porös yta?
/Christer

Har man ett ensidigt vattentryck och en någorlunda genomsläpplig betong (högt vct, sprickor m.m.) kan det vatten som passerar genom betongen ta med sig den ”fria kalken” (kalciumhydroxid). För att få en balans löses den bundna kalken (kalciumoxid) i ”cementgelen” ut i porvattnet som ny kalciumhydroxid. Med tiden försämras (urlakas) cementgelen och betongen tappar i hållfast.

När portlandscement och vatten reagerar bildas cemengel (CSH-gel) vilket ger hållfastheten, samt vattenlöslig kalciumhydroxid (alkalie) vilket ger betoningen dess höga pH och skydd mot armeringskorrosion. Denna urlakning kan man även få när vatten rör sig nära betongytan, något som förvärras med ökade vattenrörelser och/eller renare vatten.

I ditt fall med en vattenreservoar där ytan under vattenlinjen ”grusar” sig är tecken på urlakning. Förutom att ytskiktet blir poröst kan det leda till att pH sjunker i detta område, vilket kan bryta passiveringen av järnen (korrosionsskyddet). När man bygger betongkonstruktioner utsatta för urlakning av denna typ brukar man välja en stenig och tät betong (lågt vatten-cement-tal, vct). I ditt fall antar jag att betongen har haft ett relativt högt vct, vilket kunde vara vanligare för 25 år sedan.

Att högtryckstvätta förstör kanske inte betongkonstruktionen, det kommer bara ta bort det yttersta urlakade lagret av ”skadad” betong. Om man i ställer låter detta lager sitta kvar ger det ett visst skydd för fortsatt urlakning. Ett bättre sätt att förhindra urlakningen är att belägga ytan med ett tätskikt. Det finns lite olika typer av sådana preparat, och med dricksvatten är det viktigt att produkten är anpassad för detta (se tyska vattennormer, exempelvis W347 och W250).

Jag håller kanske inte med om att högtryckstvätt skulle skada betongen, men det stämmer att det inte gör någon nytta och är bättre om du låter bli.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group