Hem Okategoriserade Unik lösning för Gävle Hamn

Unik lösning för Gävle Hamn

Gävle Hamn

Byggentreprenören Rover Maritimes använder sig av en unik teknisk lösning för formsättningen av en ny containerkaj i Gävle Hamn. Den byggs som en förlängning av den befintliga kajen och ökar från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU (1 TEU motsvarar en container på 20 fot) när arbetet är klart år 2021.

– 2016 slog vi i kapacitetstaket och nu fördubblar vi ostkustens tredje största containerterminal, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn.

Gävle Hamns containerkaj har vuxit rejält de senaste tio åren. Antalet anlöpande fartyg har legat mellan 800 och 1000 varje år, men storleken på fartygen har vuxit. För att möta efterfrågan har ett stort muddringsprojekt genomförts.

För att den den befintliga kajen ska bli del av containerkajen behövs ett kajdäck som är dimensionerat för upp till sex ton per kvadratmeter. För att klara belastningen från containerkranarna behövs en ny kantbalk både på land- och sjösidan där spåren kommer att löpa. Utrymmet för truckar, räddningsfordon och allmän trafik på utsidan av rälsen mot sjösidan kräver utrymme som gjuts i form av ett överhäng ovanför vattnet, vilket ställer höga krav på utformningen.

Varje etapp på tolv meter motsvarar cirka 100 kubikmeter betong

– Formen är byggd i ett enda stycke på tolv meter och är uppbyggd av stål. Det unika med detta formsystem är att det är mycket tidseffektivt eftersom man inte behöver montera ihop flera delar, utan bara flytta formen i tolvmetersetapper, säger Inma Gomez, avdelningschef på Rubrica Maritime.

Flera konstruktör- och designspecialister inom marina konstruktioner har anlitats för formen som sträcker sig till nästan fem meters höjd, varav två meter är under vattenytan under användandet. Den öppnas hydrauliskt vilket innebär att den med ett fåtal handgrepp och minimalt med dyktimmar för varje gjutetapp under ytan, har öppnat, flyttat och stängt formen igen inför nästa del av gjutningen.

Varje etapp på tolv meter motsvarar cirka 100 kubikmeter betong och väger runt 240 ton. Det tar ungefär en vecka att placera formen, armera, fylla den med flytande betong och låta den härda innan man flyttar den för att gjuta nästa etapp.