Hem Fråga Experten Fråga Experten: Håller balkongerna?

Fråga Experten: Håller balkongerna?

Fråga Experten

För cirka 15 år sedan bestämde vår bostadsrättsförening att byta balkongräcken, men så tillkom även golvet i betong. En enmansfirma åtog sig jobbet och bilade bort tolv balkonger. Det som återstod var fem armeringsjärn på 10 mm som mannen böjde upp på varje balkong. Han byggde sedan en form, böjde ner de fem armeringsjärnen till balkongen och gjorde en gjutning.

Det är inga större balkonger men ändå, hur kan detta hålla? Husen i vår BRF är byggda 1959. Jag har sett andra föreningar som gjort likadant men där har stag från ytterkant på balkong till vägg monterats.
/Leif

Det är vanligt att balkonger från 1950-talet byts ut, varvid enmansfirmans utförande i detta fall är brukligt när balkongerna är av samma storlek som de ursprungliga och inga nya laster tillkommit. En förutsättning är dock att den från bjälklaget  utstickande armeringen inte skadats för sin funktion av exempelvis korrosion. Då kan armeringen fungera tillfredställande som huvudarmering vid en reparation. Stag från balkongens ytterkant till vägg ska därför normalt inte behövas.

En kontrollberäkning och dimensionering av betongklass, utförandeklass och med angivande av exponeringsklass för balkongernas betong, som dokumenteras inför själva arbetet på plats är i sammanhanget att föredra. Detta görs vanligen av en byggnadskonstruktör.

Arne Hellström