Hem Okategoriserade Sweco grönlistat av Allbright – igen

Sweco grönlistat av Allbright – igen

Ann-Louise Lökholm Klasson
Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson.

Konsultföretaget Sweco finns återigen med på Allbright-rapportens gröna lista över jämställda börsbolag.

– Vi har alltid sett jämställdhet och olikheter som en framgångsfaktor för att skapa såväl kreativitet och trivsel som affärsnytta och lönsamhet. En av våra grundare sa tidigt att vår organisation ska reflektera mångfalden i samhället vi verkar i, och det lever vi efter fortfarande, säger Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson.

Stiftelsen Allbright kartlägger jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag varje år. Rankingen för 2019 visar att antalet jämställda bolag har ökat med en tredjedel sedan föregående år och att bolagen utan en enda kvinna i ledningen är färre än någonsin. Även den totala andelen kvinnor i börsbolag har ökat, men endast från 23 till 24 procent.

– Det är glädjande att se att andelen jämställda bolag på börsen ökar. Hållbarhet och jämställdhet går hand i hand för mig och jag ser det som en självklarhet att arbeta med båda, säger Ann-Louise Lökholm Klasson.

Läs Allbright-rapporten i sin helhet på allbright.se  >>