Hem Arkitektur Arkitekter ofta sjuka av stress

Arkitekter ofta sjuka av stress

arkitekt

Medan antalet sjukskrivningar på grund av stress minskar på arbetsmarknaden fortsätter den att öka bland arkitekter. Bland unga kvinnliga arkitekter har stressrelaterade sjukskrivningar ökat med nästan 150 procent sedan 2014.

– Vi vet att vi har en avtagande trend i sjukskrivningarna som beror på hårdare handläggning hos försäkringskassan. Att sjukskrivningarna bland arkitekter ökar samtidigt som försäkringskassan blivit mer restriktiv i sina bedömningar betyder att arkitekterna hör till de klart allvarligt drabbade, till skillnad från dem som kanske ligger på gränsen, säger Thomas Andrén, välfärdsekonom på Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, till arkitekten.se.

2017 var antalet sjukfall per tusen sysselsatta unga kvinnliga arkitekter 27. Motsvarande siffra för de äldre kvinnorna var 28,4. Totalt innebär det 129 personer, vilket utgör 2,7 procent av den kvinnliga yrkeskåren.

I statistiken för förra året stack unga manliga arkitekterna ut genom att stå för den största ökningen av sjukskrivningar, men detta har inte blivit någon trend i och med årets siffror där andelen sjunker något. Dock är antalet stressjuka unga män betydligt större än för ett par år sedan.