Hem Fråga Experten Fråga Experten: Är det rätt betong?

Fråga Experten: Är det rätt betong?

Fråga Experten

Jag ska bygga en villa och en carport, gjuta platta på mark för båda. Jag har fått en offert med kvalitet C30/37 16 SFA VCT0,55 inkl vintertillägg. Är detta vibfribetong och är det rätt för villa platta och carport?
/Maria

Idag räknas C28/35 eller C30/37 som ”standardbetong” inom husbyggande. I de fall där man har krav på snabbare uttorkning (ex badrum) väljer man ofta en betong med lågt vatten-cement-tal (vct 0,40 eller lägre), vilket ger hög hållfasthet.

Förutom hållfasthetskrav (dimensionerande) kan valet av betong styras av den miljö (och förväntad livslängd) som betongen exponeras för. För villaplattan räcker det med en ”standardbetong”, förutsatt att du inte har höga krav på uttorkningen. Däremot plattan i carporten kommer förmodligen att exponeras för frost, fukt och tösalter/klorider. För att klara detta ställs högre krav på betongen (och utförandet), samt tillräckligt täckande betongskikt till armeringen.

Jag tycker du åtminstone bör ha en betong med vct max 0,45 och som har en minsta lufthalt på 4,5% (16 mm sten). Viktig är också utförandet, d.v.s. att betongen gjuts, efterbearbetas och härdas/skyddas väl. Betong med lågt vct kan vara lite besvärligare att gjuta med, då de tenderar att bli något kletigare och har kortare öppethållande. Viktigt är att inte maskinglätta en lufttillsatt betong.

Frågan om den offererade betongen är vibreringsfri (självkompakterande, SKB) så skulle jag tro det, då det står SFA vilket jag misstänker är en variant av konsistensklass SF1-3 (flytsättmått, slup-flow) som används för SKB.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group