Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong i minusgrader?

Fråga Experten: Betong i minusgrader?

Fråga Experten

Jag gjuter olika betongfigurer som t.ex. djur, tomtar och krukor som brukar väga mellan 5-12 kilo. Själva gjutningen sker under vintern inomhus i värme. Jag undrar hur länge betongen bör fortsätta brinna inomhus innan jag kan ställa ut den på bron och utsätta den för flera minusgrader, för att inte riskera att den ska ta skada/bli svag eller spricka?
/Elisabeth

För att betongen inte skall ta skada av tidig frysning behöver den ha uppnått en hållfasthet på ca 5 MPa. Efter detta klarar betongen minusgrader utan problem. Detta skall inte förväxlas med den avflagning som man kan få av cyklisk frysning under bruksskedet i utomhusmiljö, framför allt med saltvatten (tösalt, havsvatten). För att förhindra denna avflagning används luftporbildnande tillsatsmedel (ca 4,5% luft) i kombination med tillräckligt lågt vatten-cement-tal (vct) samt eventuellt ett “beprövat” cement (anläggning).

Att uppnå 5 MPa i hållfasthet går som regel fort, men kyls betongen ner vid gjutning kan det ta längre tid. Det är därför viktigt att se till att betongen bibehåller sin temperatur under första dygnet, speciellt om det finns risk för tidig frysning. Men det kan också avse formrivning, glättning, belastning osv. Förutom värme, så påskyndas hållfastheten av snabbare cement (typ R), minskad mängd slagg/flygaska, lägre vct, och minskad flytmedelsdos. För att undvika avkylning kan det handla om snabb gjutning, isolerad form, tjockare tvärsnitt, högvärdig täckning, värmeslingor osv.

Antaget att du använder “vanlig” torrsäckad betong (grov-/fin-betong), och att du gjuter inomhus (20 grader), tar det ca 12 timmar att uppnå 5 MPa. Efter detta kan du alltså exponera betongen för minusgrader. Men för att få till en beständig slutprodukt, och minskad risk för sprickbildning, är det viktigt att härda ordentligt. Detta innebär att man förhindrar den nygjutna betongen att torka ut, och att den hålls fuktig en tid efter gjutning. Så när du avformar dina krukor, tomtar, mm, lägg dem gärna i vatten under en vecka eller längre. Och om om detta inte är möjligt funkar det ganska bra att plasta in också, dock kan plasten ge nyansskillnader på betongytan där den ligger på.

Oskar Esping