Hem Okategoriserade Stationer i betong klarar hållbarhetskraven

Stationer i betong klarar hållbarhetskraven

Omexom
Under sommaren 2019 överlämnade Omexom transformatorstationen Universitetet till Umeå Energi. Foto: Omnexom.

Umeå Energi genomför en spänningshöjning och utbyggnad av nät och anläggningar i Umeå. Omnexom, ett internationellt nätverk för energidistribution, bygger nay transformatorstationer i betong.

– Det nya uppdraget ligger helt i linje med Omexoms löfte om att bidra i energiomställningen lokalt, nationellt och globalt säger Lars Engström, affärsenhetschef på Omexom i Umeå.

Efter att ha överlämnat en ny 170 kV transformatorstation vid Universitetet påbörjade Omnexom projektering och konstruktion av en ny station, Ålidhem, som är belägen i anslutning till värmeverket längs E4/E12-an i Umeå. Precis som stationen vid Universitetet byggs stationen Ålidhem inomhus och i betong, allt enligt hållbara designkrav.

– Med kompetens och kvalitet främjar vi tillgång till el, förbättrar försörjningssäkerheten och bidrar i utvecklingen av hållbar energi och samhällskritisk infrastruktur, säger Lars Engström.

I byggnationen ansvarar Omexom för allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning.

Arkitektillustration
Konceptuell arkitektillustration för Umeå Energis nya transformatorstation Ålidhem.