Hem Hållbarhet Höjda krav för Miljöbyggnad-certifiering

Höjda krav för Miljöbyggnad-certifiering

Bonum Brf Idrottsplatsen

Nu skärps kraven för certifiering enligt Miljöbyggnad. Hos Riksbyggens blir Bonum Brf Idrottsplatsen i Höganäs först ut med att certifieras enligt nya Miljöbyggnad 3.0.

– Det som för fem år sedan var ”bästa tillgängliga teknik” är idag i många avseenden standard. Ska vi klara Sveriges miljömål, måste vi anta nya utmaningar och ny teknik och det vill Riksbyggen vara med och bidra till, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

De 49 seniorbostadsrätterna i Bonum Brf Idrottsplatsen ska vara klara för inflyttning våren 2020.

– Förutom hårt ställda hållbarhetskrav på byggnaden kommer projektet att innehålla många andra åtgärder för en ökad hållbarhet. Några exempel är ”Gröna tak” som skapar hem för insekter, en trivsam gårdsmiljö för ökad social hållbarhet och lokalt omhändertagande av regnvatten, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Skåne.

Riksbyggen började använda sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus 2012. Eftersom Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden är det det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige.

Miljöbyggnad 3.0, innebär förutom nya krav vad gäller livcykelanalys-baserade (LCA) beräkningar för klimatpåverkan från byggnadsmaterial (stomme och grundkonstruktion) bland annat en utökad kvalitetssäkring. En byggnad behåller sitt certifikat enligt Miljöbyggnad 3.0 så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Byggnadens miljöstatus ska rapporteras till Sweden Green Building Council av fastighetsägaren var femte år efter godkänd verifiering.

Karolina Brick
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

– Att Miljöbyggnad nu inkluderar krav vad gäller LCA-baserade klimatberäkningar för stomme och grundkonstruktion tycker vi på Riksbyggen är mycket bra. Det kommer att driva på utvecklingen av Miljövarudeklarationer från materialtillverkarna samt bidra till att vi som beställare enklare kan göra aktiva val gällande produkters klimatpåverkan, säger Karolina Brick.

Produktionsfasen står för cirka hälften av klimatpåverkan från en byggnad sett ur livscykelperspektiv. Kravställan i upphandlingsskedet kan leda till utveckling av produkter med lägre klimatpåverkan.

– Ett lysande exempel på det är när Riksbyggen i Brf Viva i Göteborg ställde krav utifrån livscykelanalysen på betongen. Det resulterade i en helt ny typ av klimatförbättrad betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan. Brf Viva har nyligen också utsetts till Årets Miljöbyggnad.

Från och med den 1 januari 2022 införs regeringskrav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, vilket Karolina Brick ställer sig positiv till.

– Det kommer att ge hela branschen en knuff i rätt riktning.