Hem Okategoriserade “BIM är en process – inte ett statiskt verktyg”

“BIM är en process – inte ett statiskt verktyg”

Stationen i Hagalund sedd från Tekla Structures.
Tove Lindblad
Tove Lindblad.

Trimbles affärsutvecklingschef Tove Lindblad svarar i ett pressmeddelande på Örjan Wikforss debattartikel “Dags att syna BIM-bluffen” på byggindustrin.se. Enligt Tove Lindblad kräver ett ordinärt byggprojekt ett omfattande samarbete med många olika verktyg och plattformar, men ofta brister det i den digitala kedjan.

“BIM kräver kommunikation och då måste alla parter jobba tillsammans i ett neutralt och öppet format. Det är allra främst beställaren som kan styra detta. Om han eller hon efterfrågar riktig BIM i sina förfrågningsunderlag så kommer resten av kedjan att anpassa sig.

Tove Lindblad anser att kommunikation från främst beställaren är nyckeln till framgång. Det är där, i den digitala kedjan mellan plattform, leverantör och fas i byggprocessen, som det ofta faller.

“När jag började studera till byggnadsingenjör för 20 år sedan pratade våra lärare om informationsglappet. De visade overheadbilder där kommunikationen brast, och att det var i skarvarna som missförstånd och fördyrande omständigheter skapades. Tyvärr används fortfarande samma bild i dagens Power Point-presentationer om byggprojekts processkommunikation 2019.”

Enligt Tove Lindblad är mognadsgraden vad gäller digital utveckling enormt varierande bland Trimbles kunder och andra aktörer i branschen.

“Vi har kunder som utnyttjar sin byggbara modell genom hela kedjan av processer. De plockar information ur modellen såsom robotstyrningsfiler, lagerstatus, hantering av leveranser och ekonomisystem samt data till plattformar och system i genomförandet ute på byggarbetsplatsen. Resultatet: mindre manuell dataöverföring, färre fel och missförstånd, förbättrat samarbete, helt enkelt en fullständigt uppdaterad realtidsmodell, ett sömlöst flöde och en effektivare process.”

För att detta ska bli möjligt med en stor mängd programvaror och plattformar i olika åldrar krävs, menar Tove Lindblad, öppna standarder som alla vill och kan använda och neutrala format som IFC.

“Vi på Trimble tror inte att en enda programvarulösning eller ett enda integrerat system kan uppfylla alla krav i byggbranschen. I stället tror vi på en miljö med olika system som kommunicerar effektivt genom ett öppet API och med hjälp av informationsmodeller, gemensamt överenskomna processer och metoder samt delad terminologi.”

Tove Lindblad skriver att tekniken och kunnandet finns, men att det bara är några som vågar.

“Det är när du återvinner erfarenhet och flerfaldigar projekt och processer som du får riktig avkastning av din första BIM-investering.”