Hem Fråga Experten Fråga Experten: Härdningstid för betong?

Fråga Experten: Härdningstid för betong?

Fråga Experten

Hur lång tid tar det för ett nygjutet betonggolv att härda fullt ut, brinna klart?
/Henrik

Det tar mycket lång tid för en betong att hårda/bränna (hydratisera) helt och hållet, och det kan till och med vara så att den aldrig kommer att hydratisera klart. Hårdnandet går snabbt i början, och sesdan allt långsammare med tiden. Har man en betong med lågt vatten-cement-tal (vct) där det är överskott på cement kommer hydratationen att avstanna. Det kommer då inte finnas tillräckligt med vatten samt utrymme för hydratationsprodukterna att bildas.

Hur snabbt cementreaktionerna sker och betongen hårdnar beror framför allt på betongtemperaturen, men också på typ av cement, vct, tillsatsmedel, tillsatsmaterial, fukttillstånd, osv. Under första dagarna när cementreaktionerna är som störst kommer de också att generera en del värme, något som i sin tur påskyndar reaktionerna. Skulle däremot betongen kylas ner och hålla en låg temperatur kommer reaktionerna gå betydligt långsammare. Exempelvis tar det ungefär dubbelt så lång tid för en betong som håller 10 grader istället för 20 grader att nå samma hållfasthet.

När man dimensionerar en betongkonstruktion utgår man från betongens ”normhållfasthet”, vilket är kopplat till den hållfasthet betongen minst håller efter 28 dygn i 20 grader (vattenlagrat). Det finns då hållfasthetsklasser man tillämpar för detta, exempelvis C28/35 där 28 är cylinderhållfastheten i megapaskal (MPa) och 35 är kubhållfastheten. Men en C28/35 brukar hålla något mer än detta för att inte riskera ”undertramp”, och det finns egentligen ingen övre gräns vad betongen får hålla. Det som framför allt styr betongens normhållfasthet är vct och lufthalt. 28 dygn är en ålder man har valt att tillämpa (och prova vid), eftersom betongen hållfasthetstillväxt är relativt långsam efter detta. Men man kan ändå ha upp mot 50% högre hållfasthet efter ett år.

För att betongen i ditt nygjutna golv skall ha uppnått hållfastheten motsvarande dess hållfasthetsklass tar det alltså ca 28 dygn (om ca 20 grader betongtemp). Men hur lång tid det tar innan betongen ”brunnit klart” kan jag inte svarar på. Det kanske rör sig om hundra år.

Ofta kan man belasta ett betonggolv redan efter ett par dagar, jag skulle tro att din betongplatta uppnått ca 70% av normhållfastheten redan efter 2 dygn. Men det kan vara bra om du kan se till att skydda plattan från uttorkning den första veckan (täcka med plast och håla fuktig) för att minimera risken för plastiska krympsprickor. Har du uttorkningskrav för ytskikt du skall lägga (ex spärrskikt, plastmatta, parkett, mm) kan du behöva vänta på att relativa fuktigheten (RF) sjunkit under kritisk nivå. Skall du lägga klinker kan det vara bra att vänta tills krympningen hos betongen är låg, vilket kan innebära ett par månader.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group