Hem Okategoriserade Ny produkt visar förorenad luft

Ny produkt visar förorenad luft

shair

Rambolls produkt Shair visualiserar städers luftkvalitet i realtid och gör det osynliga möjligt att förbättra.

– Luftkvalitet mäts regelbundet över stora delar av världen, men de visar bara hur föroreningssituationen ser ut vid själva mätinstrumentet, inte på andra platser. Med Shair kan vi besluta om rätt åtgärder, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll.

Shair är ett molnbaserat mjukvaruprogram som modellerar luftkvaliteten i städer. Med data för luftföroreningar kombinerat med trafik- och väderdata gör Shair modellberäkningar och visualiserar luftkvaliteten. Föroreningar blir synliga på en digital karta ända ner på gatunivå.

– Vi kan hjälpa kommunerna i deras arbete med att nå upp till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Genom att använda sig av resultaten i stadsplanering kan smartare och renare lösningar uppnås, bättre beslut fattas och invånarna andas renare luft. En bättre luftkvalitet ute innebär dessutom renare luft inomhus, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

Richmond i Kalifornien är den första pilotkunden och Shair uppdateras kontinuerligt genom maskininlärning. När ett värde på någon av föroreningarna förändras kan produkten bidra till att lokalisera källan och besvara varför det sker.