Hem Hållbarhet Nu kommer Swerocks ECO-Betong

Nu kommer Swerocks ECO-Betong

Swerocks

ECO-Betong är namnet på Swerocks nya klimatförbättrade betong. I och med att en del av cementen i betongen har ersatts med slagg kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras med cirka 50 000 ton varje år.

– Betong med slagg är ett avgörande steg på vägen mot vårt mål att vara klimatneutrala senast år 2045, säger Håkan Wifvesson, vd på Swerock.

Betong är ett av de mest använda konstruktionsmaterialen. Men trots att det är ett naturligt material, gör bindemedlet cement att dess klimatpåverkan är betydande. Cementen står för 90 procent av den färdiga betongens klimatpåverkan.

I ECO-Betong har stora delar av cementen bytts ut mot slagg, som är en restprodukt från stålindustrin. Med mindre cement minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på användningsområde kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent. En annan fördel är att den har en längre livslängd än traditionell betong.

– Samtidigt är den tätare och ger ett bättre skydd mot vatten och sulfatklorider. Dessutom är den ljusare, vilket är en fördel i exempelvis tunnlar, säger Håkan Wifvesson.

En ny fabrik i Oxelösund planeras vara i drift nästa år. Där kommer Swerock att tillverka egen slagg av restprodukter från den lokala ståltillverkningen vid SSAB:s anläggning. På så sätt minimeras även energikrävande transporter. Redan idag levererar Swerock slagg, både inom Peabkoncernen och till externa kunder i branschen.

– Vi är väldigt stolta över att nu kunna erbjuda marknaden närproducerad betong som når nivåerna enligt branschorganisationen Svensk Betongs definition av klimatförbättrad betong.