Hem BetongTV 27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

På måndagen bjöd regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige in till ett presseminarium på Finansdepartementet. 

Den nationella samordnaren Svante Axelsson överlämnade 27 förslag på politik från de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som näringslivets branscher har utvecklat.

Regeringen, som representerades av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan, ska senare i höst presentera en klimathandlingsplan. Förslagen från Fosilfritt Sverige är viktiga inspel till handlingsplanen.

Betongbranschen är en av de 13 branscher tagit fram färdplaner.

Förutom egna åtaganden innehåller planen krav på nödvändiga politiska åtgärder för att skapa förutsättningar för att genomföra planerna.

De 27 punkterna som presenteras för regeringen på måndagen är de som enligt Svante Axelsson måste genomföras under innevarande mandatperiod .