Hem Fråga Experten Fråga Experten: Tips om konstruktör?

Fråga Experten: Tips om konstruktör?

Fråga Experten

Jag ska gjuta en platta som ligger på tre längsgående balkar (längd 8 m). Avstånd mellan balkarna = spännvidd är 2 m. Tjocklek på plattan 20 cm och belastning 2 ton per kvadratmeter. Hur mycket och vilken armering skall jag lägga i? Vem kan jag vända mig till för att få svar på hur mycket armering som behövs? Har frågat många men hittar ingen som ens kan tipsa om en konstruktör.
/Patrik

Det går inte att svara på din fråga om vilken armering som behövs på det underlag som du givit. Dock kan en byggnadskonstruktör enkelt få till en bra dimensionering för din platta, när alla faktorer som kan finnas i ditt fall är för handen. Det kan exempelvis finnas behov av samverkan med balkarna, eftersom åtta meter är en relativt stor spännvidd med den last du anger för din platta.

Konstruktörer hittar du exempelvis genom att gå in på SBR:s hemsida. Sök på ”Specialister”, därefter Område ”projektering” och Delområde ”konstruktör”. Då får du namn och företag till konstruktörer i hela landet som är anslutna till SBR Byggingenjörerna. Du vet nog att det är du i egenskap av beställare = byggherre, som har ansvaret för konstruktionens säkerhet, och att det är viktigt att anlita ett företag med konsultansvarsförsäkring.

Arne Hellström