Hem Arkitektur Kubisk betongbyggnad ger större utrymme

Kubisk betongbyggnad ger större utrymme

Hallands Konstmuseum
Hallands Konstmuseum. Foto. White Arkitekter.

För drygt två år sedan fick White arkitekter uppdraget att förnya Hallands Konstmuseum. Nu har portarna öppnats för allmänheten.

– Vi har arbetat med mönster i betongen för att få ner skalan och samtidigt skapa en dynamisk fasad, säger Lotta Sundell på White arkitekter.

Ytan på det nästan 90-åriga museet har nästan fördubblats samtidigt som den ursprungliga byggnaden totalrenoverats. Den nya entrédelen kopplar samman muséets nya och gamla delar och bjuder in besökarna.

– Tillgänglighet har varit ledordet för hela projektet. Genom entrébyggnaden och trädgården öppnar vi upp muséet mot omgivningen, vilket gör det till en naturlig mötesplats vid åpromenaden, säger Karin Höök på White.

Den nya, kubiska betongbyggnaden ger utrymme för fler tillfälliga utställningar och evenemang. Den slutna konstruktionen uppfyller dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket innebär helt nya möjligheter för muséet.

”Arkitektur handlar om att skapa platser där människor trivs”

– Med tre nya utställningssalar och ett stort konstmagasin kan vi nu samla all vår konst på en och samma plats, samtidigt som vi kan låna in och visa upp konst på ett sätt och med en bredd som tidigare inte varit möjligt, säger Magnus Jensner, museichef.

Mönstringen i betongfasaden knyter an till den ursprungliga byggnaden genom att ta inspiration av fasadens tydliga horisontella och vertikala element. Under dagen ger reliefen upphov till ett skiftande skuggspel på betongen. Fasaden kommer också användas för projiceringar av ljuskonstverk under kvällstid.

Projektet har präglats av samarbeten med muséet, entreprenören, övriga konsulter och konstnärer. Från White har hus-, landskap- och inredningsarkitekter, dagsljusspecialister och ljusdesigners deltagit.

– Genom att sammanföra så många olika perspektiv och kompetenser har vi kunnat tillföra unika kvaliteter till muséet. Arkitektur handlar om att skapa platser där människor trivs och vill vara, säger Jimmie Ahlgren på White arkitekter.