Hem Okategoriserade Förebyggande åtgärder mot kvartsdamm

Förebyggande åtgärder mot kvartsdamm

Kvartsdamm

IVL Svenska Miljöinstitutet och byggindustrin har gjort referensmätningar av kvartsexponering som ger vägledning om höga dammhalter och när det är viktigt att skydda sig.

– Det finns flera fallgropar med referensmätningar, exempelvis kan kvartshalten i sten- och betongdamm variera kraftigt. säger Ann-Beth Antonsson, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Damm som innehåller kvarts är en hälsofara på många arbetsplatser, och främst inom byggindustrin. 2015 utfärdade Arbetsmiljöverket nya föreskrifter som innebär att de gamla kraven på återkommande mätningar av exponeringen förändrades.

– Mätningar från en arbetsplats med en procent kvarts i dammet kan inte användas rakt av för att bedöma risken på en arbetsplats där dammet innehåller 25 procent kvarts, säger Ann-Beth Antonsson

IVL har sammanställt och analyserat kvartsmätningar gjorda inom byggindustrin och mätningar som gjorts för att utvärdera kvartsexponeringen vid vanliga typarbeten inom byggindustrin. Utifrån detta har sedan ett antal arbetsmoment där risken är stor att det behövs särskilda skyddsåtgärder listats.

Exempel på dammande situationer är slipning av betongväggar och sågning eller spårfräsning i betong då andnigsskydd rekommenderas. Vid andra arbetsmoment kan dammet hållas under kontroll utan extra åtgärder, till exempel vid proppning (borrning av små hål i betong) förutsatt att borren är försedd med ett utsug.

– Slutsatserna bygger på en försiktighetsprincip, vilket innebär att risken för att underskatta exponeringen minimeras. I rapporten beskrivs också vilka åtgärder som minskar exponeringen, säger Ann-Beth Antonsson.

Projektet har utförts i samarbete med fem stora byggindustrier och finansierats av byggindustrierna, SBUF och Stiftelsen IVL.