Hem Hållbarhet “Förläng livslängden på den byggda miljön”

“Förläng livslängden på den byggda miljön”

Johan Silwferbrand
Johan Silwferbrand. Foto: KTH.

Tidskriften Betongs teknikredaktör Johan Silwferbrand är inte bara i ropet med ett eget pris på Betonggalan. Han är även aktuell med en debattartikel på samhallsbyggaren.se. Där listar han fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Johan Silwferbrand skriver att man brukar skilja mellan två typer av åtgärder när det gäller klimatförändringar; minskning och anpassning: “Vi måste arbeta med båda samtidigt, dvs. dels minska utsläppen så kraftigt och så snabbt som möjligt, dels söka anpassa vårt samhälle till klimatförändringarna.”

Johan Silwferbrands viktiga åtgärder i korthet:
1. Ha en bättre hushållning med de naturresurser som används.
2. Reducera byggfelen.
3. Förläng livslängden på den byggda miljön.
4. Ställ om en del av forskningen mot anpassning.
5. Avvakta med mycket stora infrastruktursatsningar.

Läs hela debattartikeln på samhallsbyggaren.se >>