Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hål i bjälklaget?

Fråga Experten: Hål i bjälklaget?

Fråga Experten

Jag har tänkt installera ett FXT ventilationssystem i huset med mellanbjälklaget i lättbetong. Huset är byggt 1960 och frågan är var går det att ta hål genom bjälklaget för ventilationsrören i dimension Ø 125 eller Ø 160? Ska det göras i skarvarna eller går det att ta hål i mitten för att undvika att kapa armeringsjärnen? Bredden på bjälklagselementen är 60 cm.
/Christer

Bjälklagsplattorna har en fog med not och spont, och den ska dessutom vara gjuten med bruk från ovansidan. Det medför att lasterna fördelas mellan elementen och deras armering i bjälklaget. Huvudarmeringen är placerad i underkant.

Därutöver var det vanligt med sträckankarstål i plattornas överkant utefter elementens kanter, c:a 90 mm från respektive kant. Därvid kan enstaka hål med de dimensioner (upp till Ø 160 mm, som du anger) tas utan problem med centrum i fogarna, där armering ska saknas. Detta förutsatt att annan betydande håltagning inte redan är gjord eller ska göras i bjälklaget. Hålen kan tas utefter hela fogarnas längd. Här angivet utförande var standard under lång tid. Om så var fallet redan 1960 är jag dock något osäker på.

I sådana här sammanhang är det alltid en fördel att rådfråga en byggnadskonstruktör, som på plats kan ta del av alla förutsättningar.

Arne Hellström