Hem Hållbarhet Finja älskar sin gröna betong

Finja älskar sin gröna betong

finja

Finja lanserar nu som första stomentreprenör klimatpositiva betongstommar på marknaden.

– Vi älskar vår betong! Genom att först och främst minska vårt egna CO2-avtryck samt även klimatkompensera kan vi nu erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar, säger Kaj Grönvall, vd på Finja Prefab.

Finja har som mål att halvera deras CO2-avtryck inom tre år. Första steget i färdplanen är en analys av företagets miljöpåverkan, nästa steg är att ta fram ytterligare åtgärder för att minska klimatpåverkan, och det tredje är att klimatkompensera för den del där åtgärderna inte räcker för att bli klimatpositiva. Åtgärdsplanen i steg två innebär bland annat att minska cementmängden i  betongstommarna.

– Eftersom en betongstomme har en lång livslängd är den ett utmärkt val när man som vi tänker långsiktigt. Vi är stolta över vår satsning som värnar om en hållbar framtid, säger Kaj Grönvall.

Finja fortsätter även med arbetet att byta till fossilfritt bränsle för uppvärmning och transporter. Flera andra projekt är igång sedan tidigare och har kommit en bit på vägen för att minska företagets klimatpåverkan. Ett exempel är att tillverkningen av betongstommar sker närmare kunderna och blir närproducerade.

Finja klimatkompenserar genom ett biogasprojekt som certifierats enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet, som bidrar till flera av   FN:s globala mål för hållbar utveckling, uppfyller kriterierna för Gold Standard som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer.

Läs mer om Finja Prefabs klimatpositiva betongstommar på finjafrebaf.se  >>