Hem Okategoriserade Förlängd byggtid för Förbifart Stockholm

Förlängd byggtid för Förbifart Stockholm

tunnel

Förbifart Stockholm ska bli en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar men det tar betydligt längre tid än beräknat. Nu får jätteprojektet en ny tid- och kostnadsplan på grund av flera orsaker.

– Snart fyra år in i byggskedet har ett antal risker fallit ut och nya kunskaper har tillkommit i takt med framdriften. Det gör att Trafikverket idag bedömer en byggtid på tio år som alltför optimistisk, säger projektchef Johan Brantmark och fortsätter:

– De främsta orsakerna till att projektet får en förlängd byggtid och en ökad kostnad är de geologiska förutsättningarna i vissa avgränsade avsnitt i berget vi spränger i, samt hävningen av kontraktet och arbetet med tunnlarna på Lovö.

En analys av Trafikverket visar på en ökad kostnad på tre miljarder kronor till sammanlagt 38 miljarder. Och hela den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm kan öppnas för trafik först 2030 i stället för 2026.

Arbetet har försvårats av bergets kvalitet som visat sig vara sämre än väntat.

– Vi ser också i den nya analysen att installationen och testningen av den nya anläggningen kommer att ta längre tid och kosta mer än först beräknat, berättar Johan Brantmark.

Energiförbrukningen och elkraftsutrustningen som behövs för att hålla i gång anläggningen motsvarar en mindre kommun. En säker högteknologisk anläggning kräver tid att testas.

Trafikverket har aviserat de nya förutsättningarna för regeringen och dialogen fortsätter för att säkra hur den långsiktiga finansieringen ska hanteras. Parallellt är det viktigt att få en ny entreprenör på plats på Lovön och att fortsätta produktionen på bred front.

Fakta – Förbifart Stockholm:
Den nya sträckningen av E4 är 21 km lång från Kungens Kurva till Häggvik. Sex trafikplatser ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet vid flera europavägar.
Cirka 18 km av den nya vägen går i tunnel, och totalt med huvudtunnel, arbetstunnel och ramptunnel blir det cirka 55 km tunnel.
Trafikverket bygger vägen i ett tjugotal större entreprenader, och i den här fasen av projektet befinner sig tretton entreprenader i ett intensivt byggskede. Ytterligare en entreprenad startar efter upphandlingen på Lovö.
När bergtunnlarna är klara kommer nästa del av bygget som är tekniska installationer. Den mängd kraft som ska installeras för att hålla alla system igång motsvarar en mindre kommun i storlek motsvarande Filipstad.
När Trafikverket öppnar vägen för trafik innebär det att mängden komplexa vägar dubbleras i Stockholm.
I våras upphandlade Trafikverket en tillfällig entreprenör ute på Lovö. En ny entreprenör väntas vara på plats i det delprojektet efter årsskiftet.