Hem Okategoriserade Projekt tar nyanlända till arbetsmarknaden

Projekt tar nyanlända till arbetsmarknaden

Ett projekt för nyanlända öppnar upp för jobb i byggbranschen. Under en tvåårsperiod har 938 arbetssökande, i huvudsak nyanlända, genomgått en fyrstegsmodell för att bli anställningsbara.

– När de reguljära utbildningarna för samhällbyggnadssektorn läggs ner till följd av för lågt söktryck är det viktigt att branscherna hittar nya sätt att rekrytera, och bland grupper man inte har sökt bland tidigare, säger David Finch, projektledare för Sverige Bygger Nytt.

Sverige Bygger Nytt är ett arbetsmarknadsprojekt där ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, parterna inom byggbranschen och Stockholm och Solna stad samarbetar. Projektets mål är att matcha arbetssökande med det stora kompetensbehov som finns inom byggbranschen, att bryta mot inarbetade normer och öka mångfalden och jämställdheten. Hittills har 301 personer utbildat sig eller blivit validerade och 274 har fått anställning eller praktik.

En del i projektet har varit att hitta lösningar som kan stå som modell för kompetensförsörjning. Resultatet blev en fyrstegsmodell som innehåller vägledning, utbildning och matchning mot praktik eller anställning.

– Bland annat får deltagarna, de arbetssökande, praktiskt och virtuellt pröva på olika yrken inom branschen för att se vilken inriktning de vill ta yrkesmässigt samtidigt som de fått träffa branschrepresentanter och lära sig mer om svensk arbetsmarknad, säger David Finch.

Arbetsförmedlingen äger projektet Sverige Bygger Nytt som är medfinansierat av Europeiska Socialfonden, ESF, som är en av EU:s strukturfonder. I projektets styrgrupp ingår även Byggnads Stockholm-Gotland, BYN Stockholm Gotland, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Installatörsföretagen, Solna stad, Stockholms stad och Sveriges Byggindustrier.