Hem Okategoriserade Slarv orsakar dödsfall på byggen

Slarv orsakar dödsfall på byggen

Kajsa Hessel
Kajsa Hessel.

I en ny Novus-undersökning uppger sju av tio chefer slarv som den enskilt viktigaste orsaken till olyckor. 2018 dog tolv personer på svenska byggarbetsplatser.

– Att så många känner sig nödgade att tänja på regler visar tydligt att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet. Det är konkreta exempel på att säkerhetskulturen i branschen är svag, säger Kajsa Hessel, ordförande för branschföreningen Byggcheferna.

Under den senaste tioårsperioden har byggbranschen tillsammans med transport haft de flesta dödsolyckorna. Trots det är säkerhetskulturen inom samhälls­byggnad svag. Enligt Novus-undersökningen tänjer var fjärde chef på arbetsmiljöreglerna.

– Ekonomi och säkerhet är inte varandras motsatser men det kan uppfattas så om inte prioriteringarna uppifrån är glasklara, säger Kajsa Hessel.

Enligt Arbetsmiljöverket ligger en del av förklaringen till slarvet på den utbredda machokulturen som uppmuntrar risktagande och smärttålighet. Samtidigt visar undersökningen att nio av tio chefer upplever att de har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna och lika många chefer uppger att de har säkerhet som stående punkt på agendan vid arbetsplatsmöten.

– Allt är inte nattsvart. Det går och är helt nödvändigt att bygga en stark säkerhetskultur. Målet måste vara ett värderingsdrivet säkerhetsarbete som bottnar i allas övertygelse om att liv går före pengar. Med engagerade chefer från alla nivåer i täten, säger Kajsa Hessel.

Novus-undersökningen Byggchefsbarometern 2019 genomfördes i våras på uppdrag av Byggcheferna. Ett utskick med en enkät till 13 000 medlemmar i Byggcheferna gav 1771 svar.