Hem Hållbarhet Riksbyggens nya betong höll hela vägen

Riksbyggens nya betong höll hela vägen

Brf Viva

Riksbyggens omskrivna Brf Viva i Göteborg byggdes med en ny typ av klimatförbättrad betong som har 30 procent lägre klimatpåverkan. En summering av arbetet med alla inblandade aktörer visar att betongen lever upp till de höga klimatkraven.

– Den klimatförbättrade betongen är ett genombrott för ett mer hållbart bostadsbyggande, inte bara i Brf Viva utan för hela branschen, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Med under utvärderingen var bland annat arkitekt, konstruktör, betongtillverkare, cementtillverkare, entreprenör, fuktsakkunnig och Riksbyggens företrädare. Den livscykelanalyser som gjordes inför starten av projektet visade att det finns stor potential att minska den klimatpåverkan som uppstår under betongens tillverkningsprocess. Genom att använda resultaten från livscykelanalyserna kunde Riksbyggen ställa krav på hur betongen skulle produceras.

– Det är många olika expertområden som har varit involverade i projektet och det är tydligt att samverkan har varit en nyckel till framgång. En annan viktig aspekt är att Riksbyggen prioriterat klimatfrågan i ett mycket tidigt skede i projektet, säger Anders Johansson, projektutvecklare för Brf Viva och biträdande marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

Den klimatförbättrade betongen kommer nu att användas Riksbyggens kommande bostadsprojekt i Varberg.

– Genom att ställa krav på betongen vid upphandlingen har Riksbyggen knuffat utvecklingen framåt mot ett mer hållbarbyggande på ett väldigt konkret sätt och vi ser nu att andra i branschen följer efter. Det är oerhört glädjande och framför allt viktigt för vår planet, säger Karolina Brick.