Hem Fråga Experten Fråga Experten: Slipa betongen?

Fråga Experten: Slipa betongen?

Fråga Experten

Källargolvet sågades upp då nya avloppsrör skulle installeras. Nu har firman fyllt igen med betong. Men för att få ett jämnt och enhetligt golv behöver jag jämna till den nya betongen genom att slipa den något och sedan måla tänkte jag.

Ska betongen härda först eller går det bra att slipa redan efter två dagar? Och går det att slipa för hand eller måste jag hyra en slipmaskin? Det har blivit sågspår kvar som inte fylldes igen efter gjutningen. Hur fyller jag igen dessa? Med något spackel? Vilken sorts färg ska jag sedan måla med?
/Styrbjörn

Jag antar att du inte kommer ha exponerad betong, utan vill få till ett plant/jämnt golv som du målar med täckande färg.

Om det bara är en mindre yta du vill slipa, är det inte så svårt att få till själv. Det finns bra mindre betongslipar att hyra för detta, i ditt fall borde det räcka med typ handhållen vinkelkap med diamantskiva. Kan vara bra att även hyra en lämplig dammsugare att ansluta på maskinen, eftersom det kommer damma mycket.

För att spackla använd kan använda typ betongspackel, husfix, mm. Se bara till att den är baserad på portlandcement, och anpassad för tjockleken du vill spackla. Kan vara bra att fukta upp betongen innan, så spacklet fäster ordentligt.

Till betonggolv finns speciell färg, förslagsvis typ 2-komponents epoxifärg som används till garage eller industrigolv. Se till att betongen är någorlunda torr och ren innan du målar. Tidigare målad yta kan behöva målartvättas (eller T-sprit eller liknande) och ruggas upp något innan. Eventuell lös färg behöver givetvis tas bort.

Om du har stor fuktvandring från marken upp i plattan kan en tät färg efter en tid släppa och ”bubbla” sig, varför det då kan vara bättre med ett mer fukttåligt och genomsläppligt ytskikt (typ klinker).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group