Hem Okategoriserade “En oerhörd lättnad”

“En oerhörd lättnad”

vattentorn
Den sista delen av vattentornets högreservoar lyfts på plats. /Foto: Studio-E/Rickard

Bygget av Helsingborgs nya vattentorn har pågått i ett och ett halvt år och nu är äntligen högreservoaren, den övre ringen, på plats.

– Att nu se cirkeln stå klar är en oerhörd lättnad, för den här delen av arbetet råder vi inte alltid själva över. Vi är beroende av att så många yttre faktorer ska klaffa, som att kranarna kommer hit i tid och att vädret är rätt, säger platschefen Per-Erik Petersson.

Nu är alla de 24 betongdelarna, som vardera väger 325 ton, monterade och det har varit ett utmanande precisionsarbete. Arbetet har skett på hög höjd och varje liten centimeter är avgörande för hur betongdelarna passar in i varandra. Två enorma kranar har arbetat tätt tillsammans för att lyfta upp högreservoarens delar till den övre cirkeln. 28 meter upp i luften måste sedan armeringsjärnen passa in i hålen på den redan monterade delen intill. Med den sista delen på plats göts alla 24 monoliter fast i varandra.

Det har inte alltid gått som det var tänkt. Kranarna som lyfte högreservoarens delar behövdes i ett annat byggprojekt och blev flera veckor försenade och dessutom har det blåst så pass mycket och planerade har fått ställas in.

– Resten av det arbete som ska göras råder vi själva över. Det känns oerhört skönt att veta, säger den tillförordnade projektledaren Fredrik Martell.

Trots föreningarna ska vattentornet, som är designat av Wingårdhs arkitektbyrå, tas i bruk hösten 2020 enligt den ursprungliga tidsplanen. Omkring 22 000 kubikmeter kommer då att flöda genom tornet varje dag och förse 200 000 personer med vatten. Tornet är byggt för att hålla i 120 år och är 42 meter högt. Totalt kommer 15 000 kubikmeter vatten att rymmas i tornets hög- och lågreservoar.

Läs mer om vattentornet i Helsingborg  >>