Hem Fråga Experten Fråga Experten: Pizzaugn och stenbädd av armerad betong?

Fråga Experten: Pizzaugn och stenbädd av armerad betong?

Fråga Experten

Jag såg att det fanns liknande fråga med klotgrill i bänkskiva, men om hela ugnen är armerad grov betong som är ca 10 cm tjockt, vad händer då? Den kommer ha en vedeld i hörnet (som har sin lokala värme på ca 1400 grader) och resten av ugnen ska upp till 500 grader?
/Derik

Om du tänkt använda betong i delar av din ugn, kan den behöva skyddas så den inte blir allt för varm. ”Vanlig” betong eller bruk med Portlandscement tappar något i hållfasthet redan vid ca 300 grader (kemiskt vatten avgår), och vid ca 500 grader börjar betongen/bruket långsamt brytas ner (kalciumhydroxiden omvandlas till kalciumoxid).

För att göra så kallad ”eldfast” betong/bruk, som klarar högre temperaturer (upp till ca 1500 grader), används aluminatcement istället för Portlandscement. Dessutom kan man behöva en värmetålig sand och sten, då normal ballast (kvartshalltiga bergarter) inte klarar mycket mer än ca 800 grader.

Aluminatcement har ett mycket snabbt hårdnande, men till skillnad från vanligt Portlandscement tappar aluminatcement sin hållfasthet med tiden. Detta eftersom det kemiskt bundna vattnet frigörs och gör betongen porös och hållfastheten minskar, en processen går snabbare i fuktig miljö. Dessutom ger aluminatcement inte det passiva armeringsskyddet för korrosion då det har lägre pH (alkalitet).

Betong med aluminatcement är således olämpligt i bärande konstruktioner, och i utomhuskonstruktioner. Vidare kan det vara svårt att få tag i aluminatcement och vara ganska dyrt. Så använder du “vanlig” betong i pizzaugnen kan det vara idé att brandisolera den på lämpligt sätt, med exempelvis luftspalt och eldfasta isolerskivor eller eldfast tegel (som fixeras med eldfast bruk eller keramiskt lim).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group