Hem Okategoriserade Mer att återvinna på byggena

Mer att återvinna på byggena

bygge

Mer än hälften, 60 procent, av de som jobbar i byggbranschen tycker att den egna arbetsplatsen kunde bli bättre på att återanvända material i nya byggen. Det visar Sverige Byggers och Stavdals nya undersökning där drygt 400 byggnadsarbetare deltog.

– Byggarbetsplatserna är generellt duktiga på att sortera och återvinna byggmaterial av olika slag, men har inte kommit så långt när det gäller att även använda återvunnet bygg- och rivningsmaterial. Här har ledningen ett ansvar att sätta upp riktlinjer för hur den egna arbetsplatsen kan bli bättre, säger Mikael Olson, vd för Stavdal.

Enligt Naturvårdsverket genereras årligen nio miljoner ton icke-farligt avfall från bygg-och anläggningssektorn i Sverige. Största delen består av jordmassor, muddermassor och blandat bygg- och rivningsavfall. Stavdals undersökning visar att det behövs enklare hantering av återvinningsmaterial, tydligare rutiner, en större ekonomisk vinst och tydligare krav från ledningen.

– Möjligheterna att återvinna bygg- och rivningsavfall påverkas av hur man källsorterar ute på bygg- och rivningsplatser, vilket varierar beroende på vilket utrymme, tid och kunskap man har. Genom bättre sortering och materialåtervinning finns det stor potential för byggsektorn att minska miljöpåverkan, säger Mikael Olson.

Byggarbetsplatserna är bäst på att sortera och återvinna farligt avfall, metall och skrot, elektronik, trä och brännbara material från byggarbetsplatsen. Däremot finns det ett stort utrymme för förbättring inne på kontoren och i lunchrummen.