Hem Hållbarhet Ny klimatförbättrad betong från Betongindustri

Ny klimatförbättrad betong från Betongindustri

Betongindustri

Från och med den 1 januari erbjuder Betonindustri sina kunder en betong med mindre klimatpåverkan än den traditionella. Den finns i tre nivåer med en minskad koldioxidpåverkan på 10, 25 eller 40 procent jämfört med branschens standard.

– Efterfrågan på betongprodukter med lägre klimatpåverkan ökar tydligt och vi ser därför ett behov av att uppdatera vårt befintliga miljösortiment. För att möta behovet och samtidigt underlätta för kunder och föreskrivande led att välja rätt betong – vilket betyder samma höga kvalitet men mindre koldioxidutsläpp – så lanserar vi nu vårt nya produktsortiment, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri.

Det nya sortimentet ingår i Betongindustris befintliga koncept BI Optimal. Det består av flera definierade betongprodukter och en rådgivning inför beställning. Produkterna går att välja i tre steg av koldioxidreduktion, BIO 1-2-3, baserat på projektets miljöambition. Den klimatförbättrade betongen har även specificerade koldioxidekvivalentnivåer för att underlätta vid projektering i tidiga skeden och för att göra kalkyler av den totala klimatpåverkan.

– Klimatpåverkan uppstår både i produktionsskede, vid transporter och vid val av delmaterial. Därför är det bättre att specificera absoluta koldioxidekvivalentnivåer för betongprodukterna i stället för att endast redovisa reduktionsnivåer i procent. Detta hjälper såväl projektörer som entreprenörer att välja rätt betong, inte bara med hänsyn till beständighet och hållfasthetsklass utan också med hänsyn till miljöpåverkan, säger Jonas Axeling.

Delar av cementet i betongen ersätts av andra råmaterial med liknande egenskaper utan att försämra kvaliteten. Inledningsvis är det ett antal standardprodukter med inriktning på husbyggnad som går att beställa i det nya sortimentet. Klimatförbättrad betong kan nu levereras från Stockholm, Malmö och i anslutning till större projekt.

Läs mer om Klimatförbättrad betong BIO 1-2-3 här >>