Hem Okategoriserade Invändigt lyft för klassisk cykelfabrik

Invändigt lyft för klassisk cykelfabrik

Cykelfabriken i Uppsala
Cykelfabriken i Uppsala. Foto: Kjell-Arne Larsson

Den klassiska Cykelfabriken i Uppsala genomgår en totalrenovering. De kulturminnesmärkta fasaderna behålls, men alla gamla bjälklag i trä byts ut mot betong och stål.

– Grunden i huset förstärks med pålar där man skjuter in stål-ok i väggarna som sedan gjuts in i betongbalkar, säger Henrik Stenberg som är ansvarig för kalkyl och inköp hos byggentreprenören ByggConstruct. 

I den numera nedlagda Cykelfabriken tillverkade Nymans verkstäder cyklar, mopeder och gräsklippare. Byggnaden, som uppfördes på 1890-talet och sedan byggdes ut i flera etapper, är kanske den mest kända i Uppsala sett i ett industrihistoriskt perspektiv. Den förvärvades av Uppsala Kommuns Industrihus i början av 1990-talet och har använts som kontor av socialförvaltningen trots att lokalerna är otidsenliga och inte motsvarar dagens arbetsmiljökrav.

– Valet stod egentligen bara mellan två alternativ, att satsa pengar på vad huset krävde eller att sälja huset, säger Fredrik Ahlgren, projektledare på Uppsala Kommuns Industrihus.

Beslutet blev en total renovering med målet att skapa moderna kontorslokaler. Projektet karaktäriseras av omfattande åtgärder för att förstärka stommen och öka bärigheten. Delar av marken måste saneras från föroreningar samtidigt som grunden förstärks och alla bjälklag i trä byts mot stålstommar och betonggolv. Byggconstructs arbeten med bjälklag, väggar, ytskikt, installationer och våtrumsgrupper ska vara klara till inflyttningen sommaren 2020.

– Betongbalkarna har rejäla dimensioner med tvärsnitt på 1,2 gånger 1,2 meter. Balkarna platsgjuts liksom golvet ovanpå, säger Henrik Stenberg.

Ombyggnaden inleddes i januari i år och har ett värde på 107 miljoner kronor.