Hem Okategoriserade Hisingsbron nytt landmärke i Göteborg

Hisingsbron nytt landmärke i Göteborg

Bron Arpeggio i Göteborg
Bron Arpeggio i Göteborg. Bild: Dissing plus Weitling.

Förutom att möjliggöra för mängder av nya bostäder och arbetsplatser blir den nya Hisningsbron i Göteborg ett vackert landmärke. Brodelen över Götadelen kallas Arpeggio och blir en lyftbro.

– Den nya bron gör att Hisingen blir mer en del av staden nu. Det byggs en ny central stad på båda sidor om älven, och bron blir mitt i. Fram till 2035 ska det byggas 80 000 nya bostäder och 80 000 nya jobb skapas i den nya stadsdelen som när den är klar kommer att ha 150 000 nya invånare, säger Carl-Anton Holmgren, trafikkontorets projektchef för planeringen av Hisingsbron.

HISINGBSRON (ARPEGGIO)
Typ: Lyftbro av stål och betong.
Segelfri höjd: 12 meter.
Segelfri höjd öppnad: 28 meter.
Byggtid: 2016-2021 (Spår för spårvagn 2022).
Arkitekt: Dissing+Weitling
Byggherre: Trafikkontoret Göteborgs stad
Totalentreprenör: Skanska-MTH JV
Kostnad: 3,5 miljarder

Stålet i den nuvarande Götaälvbron från 1939 är rejält slitet. Därför byggs nu Hisingsbron som tar mindre plats på land vilket frigör mark för exploatering av bostäder och kontor. Då tillgänglighet är en viktig del av projektet blir det gott om utrymme för cykel- och gångtrafik över bron.

Som grund för brons pyloner har två betongfundament gjutits ovanpå pålarna. På varje sida om de två fundamenten muddrades en tolv meter djup ränna och i rännorna lades tryckstävor, som har byggts in i fundamenten.

– Det gör att fundamenten sitter ihop. Om det ena skulle flytta på sig så flyttas även det andra, säger Peo Halvarsson, produktionschef hos totalentreprenören Skanska-MTH..

Samtidigt som  pålnings- och grundläggningsarbetet pågått har brons delar tillverkats vid två stålverk i Spanien. I oktober anlände det första fartyget med sidospann till bron och strax efter senare kom den första av två tvärbalkar. Varje tvärbalk väger 650 ton och när den första anlände till Göteborg hade fartyget endast 20 centimeter till godo på varje sida när den passerade Götaälvbron.

Tvärbalken stod på fyra lastfordon, så kallade multiwheelers. Vid fundamentet hade ställningar byggts så att de fyra lastfordonen kunde köra av fartyget med tvärbalken. Väl på ställningarna sänktes balken ner på de två betongstubbar som gjutits som stöd för balken. Sedan efterspändes tvärbalken med linor som förankrades i betongfundamentet.

–Vi har planerat detta moment sedan 2015, men en sådan manöver går inte att föröva. Det var lite spännande, men det funkade jättebra. Balken kom på plats med en precision på plus minus tio millimeter, säger Peo Halvarsson.

Monteringen av sidospann och tvärbalkar ska vara klar i början av 2020. Enligt planen öppnas nya Hisingsbron för all trafik utom spårvagn våren 2021, lagom till Göteborgs 400-årsjubileum. Kostnaden är tre och en halv miljard kronor.

– Nu kan vi knyta ihop de båda älvstränderna och länka samman såväl stadsdelar som människor. Hisingsbron blir mer än en bro, den blir en gata i staden och en viktig pusselbit i stadens utveckling, säger Carl-Anton Holmgren.