Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hur mycket klarar betongpelaren?

Fråga Experten: Hur mycket klarar betongpelaren?

Fråga Experten

Hur stor last är en betongpelare med måtten 200x300x200 dimensionerad för? Pelaren är 80 år och har börjat spricka, förmodligen beroende på att armeringsjärnen börjat rosta.
Nimitto

Av din fråga drar jag slutsatsen att pelaren står i utomhusmiljö eller inomhus i kallt utrymme. Det är då troligt att sprickorna uppstått på grund av armeringskorrosion, som du också antar. Därmed skulle jag vilja påstå att pelaren ändå klarar den last, som den från början är dimensionerad för. En sådan pelare tar vanligen endast tryckpåkänningar, eller även böjning om det är en stabiliserande envåningspelare för exempelvis en hallbyggnad. Lastkapaciteten är svår att uttala sig om eftersom den har med såväl betongens klass (för 80 år sedan sade man kvalitet) och armeringens omfattning att göra.

Det normala är  att en sådan armeringskorroderad pelare repareras med cementbruk efter bortbilning av skadad betong och rengöring av korroderat stål. Sannolikt har skadorna främst uppstått invid den horisontella bygelarmeringen, som har det minsta betongtäckskiktet. Av din beskrivning framgår inte pelarens fullständiga verkningssätt eller omfattning av skadan. Därför kan det vara klokt att kontakta en byggkonstruktör, för att vara helt säker. Skulle din fråga avse ändrad last jämfört med ursprunglig dimensionering torde en sådan kontakt vara nödvändig.

Arne Hellström