Hem Okategoriserade Säkrare brobygge med ny metod

Säkrare brobygge med ny metod

Svevia
Foto: Fredrik Schlyter.

Den nya bron över södra stambanan i Norrköping byggs med en ny metod. Prefabricerade betongbalkar lyfts upp på brofundamenten istället för att gjutningen sker på plats.

– Det här är en ganska ny metod. Svevia var först ut och testa den på bron över järnvägen i Härnösand. Och vi ser många positiva fördelar, säger Johan Andersson, arbetschef på Svevia.

Vägbron över södra stambanan i Norrköping stängdes hastigt i november förra året. Säkerheten kunde inte garanteras på grund av brister i brons konstruktion. Trafikverket har gett Svevia uppdraget att bygga en ny bro, vilket är förknippat med en rad utmaningar enligt Johan Andersson.

– Det handlar framförallt om att inte skapa störningar i tågtrafiken men också att det är en farlig och utsatt arbetsmiljö. Hade vi använt den gamla vanliga metoden med att gjuta brons överbyggnad på plats hade broarbetarna först behövt bygga en formställning och sedan utföra armerings- och gjutningsarbetet ovanför järnvägen.

Hittills har arbetet utförts vid sidan av spåret. De gamla brofundamenten har rivits och lämnat utrymme för nya. När de är klara lyft betongbalkarna på plats på fundamenten för att bilda ett tätt tak över järnvägen. Ovanpå kan broarbetarna arbeta skyddade från tågtrafiken och strömförande ledningar.

– En annan stor vinst är att metoden också innebär minsta möjliga påverkan på tågtrafiken. Den stoppas när vi lyfter på balkarna, men sammantaget är metoden mer effektiv och risken för störningar är mycket mindre.

Utöver bygget av den nya bron omfattar Svevias uppdrag att demontera den temporära bron som sattes upp för att tillfälligt lösa trafikflödet.

– Vi måste vara klara till mars, eftersom den temporära bron ansluter till ett natura 2000-område. Efter det får vi inte utföra några moment som kan störa naturlivet vilket i praktiken betyder att nya bron måste vara klar då.

Kontraktet är värt runt 16 miljoner kronor.