Hem Okategoriserade Bristande säkerhet på arbetsplatserna

Bristande säkerhet på arbetsplatserna

En ny undersökning visar att en av fyra professionella hantverkare i Sverige upplever att de inte får tillräcklig säkerhetsutbildning på sin arbetsplats. Dessutom uppger sju av tio att de sällan eller aldrig genomgår några säkerhetsutbildningar.

Totalt deltog 134 professionella hantverkare i åldern 18 – 60+ i undersökningen som har genomförts under oktober och november 2019 av YouGov på uppdrag av Bosch.

– Att säkerhetskraven inte efterföljs är troligen en följd av den bristande säkerhetsutbildningen på arbetsplatsen, något som är mycket bekymmersamt, säger Henk Becker, vd för Robert Bosch Power Tools, i ett pressmeddelande.

Bland yrkeshantverkarna anger fyra av tio att de inte lägger någon tid alls på att följa korrekta hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen.

– För oss är det oerhört viktigt att mer tid och engagemang läggs på att skapa säkrare arbetsförhållanden för professionella hantverkare. Därför utvecklar vi ständigt säkerhetsfunktionerna i våra verktyg för att minimera risker och förebygga olyckor, säger Henk Becker.

Undersökningen visar att de viktigaste inbyggda säkerhetsfunktionerna i verktyg anses vara vibrationsdämpning följt av automatisk stoppfunktion. Mer än hälften (55 procent) av alla svarande anger att säkerhetsfunktioner är som allra viktigast vid arbete i metall, följt av arbete i betong (22 procent).

Undersökningen visa också att fler än hälften (55 procent) av de kvinnliga yrkeshantverkare upplever att de inte får eller är osäkra på om de får tillräcklig säkerhetsutbildning på arbetsplatsen. För att skydda sig mot skador i arbetet på kort och lång sikt anses kroppsnära skyddsutrustning som hörselskydd och skyddskläder vara mest väsentligt, följt av inbyggda säkerhetsfunktioner i verktygen, dammskydd och att ta regelbundna pauser i arbetet.