Hem Design Efterlängtad byggstart för Skurubron

Efterlängtad byggstart för Skurubron

Skurubron
Visionsbild. Foto/Illustration. Dissing+Weitling

Nu har Trafikverket och Nacka kommun påbörjat arbetet med en tredje bro över Skurusundet i Nacka. Bygget av den nya bron och renoveringen av den befintliga ska vara klart 2024.

– Det är med entusiasm vi tar oss an det historiska arvet från tidigare generationer. Ett arv vi kommer vårda med stor omsorg och förvalta för ett mer hållbart resande i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Den nya bron byggs söder om den befintliga för att binda ihop Värmdön med fastlandet och designen är anpassad för att bibehålla den natursköna estetiken på platsen. Kollektivtrafiken får ett eget körfält i vardera riktning på den nya bron och när den är på plats börjar renoveringen av den drygt 100 år gamla valvbron. Tvillingbron kommer enbart att användas som gång- och cykelväg.

– Den nya Skurubron är varmt efterlängtad i både Nacka och Värmdö. Den förbättrar framkomligheten och gör att fler kommer till sina jobb i tid samtidigt som den möjliggör för vidare bostadsbyggande i Boo, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Uppfattningen delas av Helena Sundberg:

– En växande storstadsregion ställer krav på en fungerande infrastruktur. Hand i hand med Nacka kommun vill vi ge invånarna fler och bättre förutsättningar att komma fram smidigt, grönt och tryggt. Det är så vi skapar attraktiva platser att leva och bo i.

Nya Skurubron har bropelare och landfästen av betong och mäter 317 meter på längden. Bredden liksom den segelfria höjden är 30 meter.