Hem Fråga Experten Fråga Experten: Isolera under betong?

Fråga Experten: Isolera under betong?

Fråga Experten

Jag har nyligen köpt ett hus och är i valet och kvalet om hur jag skall renovera det. Huset är från 1977 och är idag oisolerat med bjälklag som ligger på plastdistanser från plattan.  Höjd från plattan upp till ovankant spånskiva är 15 cm. Takhöjden är 240 cm. Det som jag har brutit upp hittills har varit snustorrt trots dagens riskkonstruktion. Även besiktningen visade detta.

Jag har försökt att läsa och överallt står det 15 cm cellplast. Dock kan jag bara få 10cm + 7 cm för armering vatten och betong. Detta blir då 238 i takhöjd. Min stora rädsla är om jag med detta bygger in en risk jämfört med hur det är idag samt om detta blir att man får hög energiförbrukning. Andra alternativet är att bara byta spånskivor och på så sätt få in golvvärme med befintlig konstruktion.
/Pontus

Att isolera under en betongplatta på mark handlar om att minska värmeförlusterna, men även med hjälp av temperaturgradienten skapa en fukttransport som strävar neråt i plattan.

Hur mycket isolering som kan vara lämpligt handlar också om hur stor plattan är. Men ett riktvärde brukar vara minst ca 25-30 cm med golvvärme, och minst ca 20 cm utan.

När värmen i rummet läcker ner i marken kommer det med tiden byggas upp en ”värmekudde” under huset som kan göra att man får en transport av markfukt upp i plattan, något som kan bli extra påtagligt med golvvärme. Det brukar vara bra att hindra markfukten genom att lägga ut en byggplast/folie/ångspärr under isolerskivorna, vilket även hindrar cellplastisoleringen att med tiden ta upp fukt (försämrad isolerförmåga).

Hur mycket isoler-tjockleken påverkar konstruktionens/plattans värmeförlust (U-värde) är exponentiell, dvs vid tunnare isolering har en ökad tjocklek betydligt större effekt än vid tjockare isolering. Exempelvis för en normal villaplatta om man ökar cellplasten från 5 cm till 10 cm så minskar U-värdet från ca 0,43 till 0,25 W/m°C, dvs en sänkning av värmeförlusterna med ca 42%. Om man istället går från 20 till 25 cm minskar förlusterna från ca 0,14 till 0,12 W/m°C, dvs ca 14% sänkning.

Det ger således ganska stor effekt av att isolera, även om det inte är så tjockt. Så om du bara har möjlighet att isolera med 10 cm cellplast har det ändå relativt bra effekt på värmeförlusterna. Och välj gärna en isolerskiva med lågt Lamda-värde, exempelvis för platta med 10 cm isolering med lambda 0,038 relativt 0,033 sänkt förlusterna med ca 9%.

Ytterligare en åtgärd du kan göra är att tjälisolera på utsidan huset, dvs lägga isolerskivor som en ”krage” strax under marken runt huset. Denna tilläggsisolering har extra stor effekt på förlusterna när du har golvvärme och inte så tjock isolering under plattan.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group