Hem Hållbarhet MP kräver större klimathänsyn i Skåne

MP kräver större klimathänsyn i Skåne

Miljöpartister
Kami Petersen och Angela Everbäck från Miljöpartiet.

Miljöpartiet vill se ett mer klimatsmart byggande i Region Skåne och föreslår som målsättning att alla nybyggen, ombyggnationer och renoveringar ska vara helt klimatneutrala senast 2030.

– Över hela världen höjs ungdomars röster om att deras framtid sätts på spel. De kräver att vi politiker lyssnar på vetenskapen och tar vårt ansvar. Region Skåne har en gyllene chans att gå före i utvecklingen och redan nu arbeta för att bygga klimatneutralt, säger Kami Petersen (MP), ledamot i regionfullmäktige.

De kommande åren ska regionen bygga för fyra miljarder kronor om året. Projekten, som bland annat innefattar flera sjukhus, kan sammantaget orsaka utsläpp i storleksordningen 100 000 ton koldioxidekvivalenter om året. Kami Petersenen är en av initiativtagarna till en motion som föreslår en storsatsning på klimatneutralt byggande.

– Än är det inte för sent att se till att byggprojekten inte skadar klimatet. Det är nu regionen måste våga satsa och visa att klimathotet tas på allvar, säger Angela Everbäck (MP), ledamot i regionfullmäktige.

Stora klimatutsläpp kan besparas genom resurssnåla byggmetoder och material som tillverkas med låg klimatpåverkan. Enligt uppgifter släpper byggsektorn ut lika mycket koldioxid som biltrafiken och inrikesflyget.

– Vanlig betong är en stor klimatbov och därför måste Region Skåne börja titta på mer klimatsmarta alternativ. Det kan vara betong med inlagrat kol, men också trä och material som kan återvinnas och användas igen, säger Kami Petersen.

Över hundra byggherrar, konsulter och byggbolag i Skåne har genom färdplanen LFM30 redan enats bakom målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutralt år 2030. Angela Everbäck anser att kampen för klimatet måste genomsyra alla beslut:

– Om byggindustrin själva har satt ambitiösa klimatmål kan så klart Region Skåne som beställare också göra det. Det är hög tid att regionen börjar ta större klimathänsyn i sina byggprojekt.