Hem Okategoriserade Ny rapport om konstruktioner i vattenverk

Ny rapport om konstruktioner i vattenverk

Vattenverk

Betong har länge setts som ett material som inte påverkas nämnvärt med tiden, men nu vet vi att även dricksvatten bryter ner betong. En ny rapport ska hjälpa personalen på vattenverk med kravställnigen vid beställning av betongundersökningar, entreprenader och kontroll av utförda betongarbeten.

Många betongkonstruktioner på vattenverk är i relativt dåligt skick och kommande reparationer måste utföras med rätt material och metoder om de ska vara hållbara över tid. Med rätt betongrecept kan betongens beständighet optimeras och uppnå den livslängd som konstruktionen har dimensionerats för. Svensk Standard har definierat exponeringsklasser för betong som anger gränser och regler för betongrecepten i olika miljöer.

Den nya rapporten har titeln Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk och har författats av Mikael Jacobsson, Åsa Laurell Lyne och Alexander Herlin på forskningsinstitutet RISE.

Läs rapporten i sin helhet här (PDF) >>