Hem Okategoriserade Betong i fokus på Ytskyddsdagarna

Betong i fokus på Ytskyddsdagarna

Ytskyddsdagarna
Tommy Thörn från YtskyddsAkademien och riksdagsledamoten Hans Rothenberg håller båda föredrag under Ytskyddsdagarna.

Den 28–29 januari 2020 äger Ytskyddsdagarna rum på Hotel 11 i Göteborg. Det är en konferens för alla som arbetar med utrustningar och konstruktioner i bland annat betong.

– Under Ytskyddsdagarna får ni möjlighet att träffa personer och företag som har verklig spetskompetens gällande renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och stål, säger Tommy Thörn, som är grundare, samordnare och rådgivare vid YtskyddsAkademien.

Rätt utfört ytskydd ger lägre livscykelkostnader, högre tillgänglighet, förbättrad produktivitet och lägre miljöpåverkan.

– Bland annat är det viktigt att förstå hur betydelsefullt det är att utföra inspektion, tillståndsbedömning, appliceringsanalys, kostnadsanalys, åtgärdsplan och renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i tid. Annars blir det omöjligt att renovera och ytskydda på rätt sätt.

Konferensen är ett årligt åtkommande tvådagarsarrangemang sedan 2011 och den senaste rekordsiffran på 400 deltagare ser ut att bli slagen 2020. Vissa föredrag är gemensamma för alla deltagare med andra specialsessioner är inriktade på bland annat betong, rostskydd eller broar.

– Det är bra att folk från respektive bransch träffas, eftersom de ofta har gemensamma utmaningar med ytskyddet och väl känner igen typerna av anläggning, säger Tommy Thörn.

Till den allmänna sessionen hör en presentation om användning av drönare som är kompletterade med sensorer och artificiell intelligens.

– Vi samlar helt enkelt de allra bästa experterna som är innovativa och kan inspirera. Det alltmer ökande intresset för Ytskyddsdagarna visar att anläggningsägare och andra börjat inse vikten av rätt renovering och ytskydd.